Izjava skupine L’OCCITANE o testiranju na živalih

Znamka L’OCCITANE en Provence je že od svoje ustanovitve leta 1976 proti testiranju kozmetičnih izdelkov na živalih. Skupina L’OCCITANE svojih končnih izdelkov, aktivnih sestavin in surovin v nobeni fazi razvoja in izdelave ne testira na živalih. Od vseh dobaviteljev zahteva, da upoštevajo stroge predpise in dokažejo, da v celoti spoštujejo iste stroge standarde.

Poleg tega je najpomembnejša prednostna naloga skupine L’OCCITANE skrb za zdravje in varnost potrošnikov. Vse formule izdelkov so bile zato postopoma in temeljito testirane z alternativnimi postopki, med katerimi so tudi testi varnosti izdelkov ter uporabniški in klinični testi.
Na Kitajskem, kjer so izdelki skupine L’OCCITANE prav tako prisotni, je treba uvožene lepotne izdelke predložiti v obvezno testiranje, preden so odobreni za prodajo v državi. Te teste izvajajo vladni laboratoriji na omejenem številu živali. Kitajske oblasti zahtevajo regulativno dokumentacijo, ki vključuje rezultate enkratnih testov (ki se razlikujejo glede na kategorijo izdelkov), da izdajo higiensko dovoljenje za vsak nov uvoženi kozmetični izdelek. Oblasti tudi določajo, da se na kozmetičnih izdelkih lahko za namene revizije po dajanju na trg opravijo naključni vzorčni testi.

Te regulativne zahteve veljajo za vse kozmetične izdelke, ki niso proizvedeni lokalno.

Skupina L’OCCITANE se odločno zavzema za odpravo testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih po vsem svetu in sodeluje pri številnih skupnih prizadevanjih vse industrije za dosego tega cilja.

Prek Cosmetics Europe, ki jo aktivno podpira tudi skupina L’OCCITANE kot korporativna članica, kozmetična industrija sodeluje s pristojnimi kitajskimi oblastmi, da bi vpeljala alternativne postopke testiranja, kot so tisti, ki jih uporabljajo v Evropi, kjer je testiranje na živalih – vključno s testi na končnih izdelkih, aktivnih sestavinah in surovinah – v celoti prepovedano že od leta 2013.

Ta konstruktivni dialog je že privedel do izboljšav kitajskih predpisov, vključno s sklepom o prenehanju tovrstnega testiranja tako imenovanih »osnovnih kozmetičnih izdelkov« domače proizvodnje (šamponi, parfumi itd.), ki je stopil v veljavo junija 2014. Drugi velik korak naprej je bil dosežen novembra 2016, ko je NMPA (Nacionalna uprava za medicinske izdelke) odobrila izvajanje alternativnega testiranja za oceno varnosti nekaterih sestavin v kozmetiki. NIFDC (Nacionalni inštitut za nadzor nad živili in zdravili) trenutno preučuje sprejetje drugih alternativ testiranju na živalih.

Skupina L’OCCITANE zagotavlja finančna sredstva za podporo alternativnih postopkov testiranja. Sodeluje na primer z z Inštitutom za raziskave in vitro (IIVS), neprofitnim laboratorijem za raziskave in testiranje, ki si prizadeva za napredek testiranja in vitro (ne na živalih) po vsem svetu. IIVS na Kitajskem izvaja aktivni program, namenjen spodbujanju uporabe in regulativnega sprejetja postopkov testiranja, ki ne potekajo na živalih, za oceno varnosti kozmetike. Napredek je bil opažen leta 2018 z vključitvijo IIVS v Kitajsko delovno skupino za alternativo na področju kozmetike in aprila 2019 s sprejetjem nekaterih alternativnih postopkov testiranja (ki ne potekajo na živalih) za regulacijo kozmetike.
Več podrobnih informacij najdete na spletni strani IIVS.

Verjamemo, da bo ta posvetovalni pristop s kitajskimi regulatornimi in panožnimi organi pomagal enkrat za vselej končati testiranje na živalih.