Naše vodilo pri snovanju formul

»NAŠ ODNOS DO VAS IN SVETA«

L’OCCITANOVI prednostni nalogi sta vedno bili in vedno bosta varnost potrošnikov ter omejevanje vpliva na okolje na vseh stopnjah življenjskega cikla izdelka. Slovimo po izjemnih senzoričnih doživetjih, ki jih potrošnikom zagotavljajo naše teksture, dišave in rituali, pri tem pa ne sklepamo kompromisov glede učinkovitosti izdelkov.

RAVNI

1. RAVEN: Svetovna uredba

Prizadevamo si za varnost in učinkovitost svojih izdelkov. Proizvajamo izdelke, ki so v celoti skladni z vsemi svetovnimi predpisi, vključno z evropsko uredbo o kozmetičnih izdelkih, ki je ena najstrožjih. Pri L’OCCITANU približno 30 ljudi vsak dan skrbi, da so naši izdelki varni in skladni z vsemi predpisi.

2. RAVEN: Izjava o sestavinah

»Kako želimo skrbeti za vas?«
Ker močno verjamemo v naravo in ljudi, smo razvili svojo strogo izjavo o sestavinah. Skladnost s predpisi ne samo dosegamo, temveč jo tudi presegamo, svojo izbiro sestavin za formule pa transparentno delimo s svetom. Jasno razodevamo sestavine, ki jih radi uporabljamo, sestavine, ki jih uporabljamo zmerno in za katere nenehno iščemo bolj naravne in okolju prijazne alternative, ter sestavine, ki jih sploh ne uporabljamo.