SPOŠTUJEMO BIOTSKO RAZNOVRSTNOST
Zgodba o darežljivosti narave

Obožujemo Provanso in jug Francije. Tu so navsezadnje naše korenine. Zato je povsem razumljivo, da želimo varovati in spodbujati biotsko raznovrstnost Sredozemlja. To »žarišče biotske raznovrstnosti« je eden od najbogatejših ekosistemov na svetu. To dragoceno okolje bomo pomagali varovati.

Biotska raznovrstnost je ogrožena

V zadnjih 30 letih je izginila več kot polovica svetovnih koralnih grebenov.

Ogroženih je 12.000 vrst rastlin.

Število vretenčarjev na svetu se je od leta 1970 prepolovilo.

Naša misija

NAŠ CILJ:
Z LETOM 2025 VAROVATI 1000 RASTLINSKIH VRST IN SORT.
Obstajata dve dejavnosti: 
1. Zagotavljanje sledljivosti naših sestavin od polja do končnega izdelka.
2. Varovanje okolja prek ponovne zasaditve žive meje in sadovnjakov ter podpiranje ekološkega kmetovanja.

Provansalska sivka je ogrožena

Odločeni smo, da jo zaščitimo

Propadanje sivke je resnično Tej zelo priljubljeni cvetlici, simbolu Provanse, grozijo podnebne spremembe. L’OCCITANE od leta 2012 sodeluje s francoskimi inštituti za ekološke raziskave, da bi našel načine za rešitev sivke. Med njimi sta tudi izbira novih sort rastlin in uporaba inovativnih tehnik gojenja.

Izvir Réotier je naravni zaklad

To mora tudi ostati …

Okolico izjemnega izvira Réotier je treba zaščititi. V sodelovanju s strokovnjaki smo izvedli raziskave, ki so upoštevale biotsko raznovrstnost, krajino, geologijo ter floro in favno tega območja. Bistvenega pomena je bilo, da lahko vodo iz tega neverjetnega izvira uporabljamo brez negativnega vpliva na vodni tok ali okolico. Zato smo črpanje omejili na 0,04 % letne zaloge vode v izviru.

Sodelovanje z IUCN (Mednarodno zvezo za ohranjanje narave)

Varujemo biotsko raznovrstnost naše dežele

Včasih, ko želite pomagati, potrebujete nekaj pomoči … Sodelujemo s francoskim odborom IUCN, da bi določili, kateri ekosistemi so najbolj ogroženi in morajo biti zaščiteni. IUCN nam pomaga določiti probleme, povezane z biotsko raznovrstnostjo, ki se jim je treba posvetiti. Pri tem sodelujemo z zasebnimi in javnimi subjekti. To pomeni, da lahko svoje delovanje usmerimo tja, kjer je to pomembno!

Skupnost strokovnjakov

Predani varovanju rastlin

Več glav več ve! Veseli smo, da smo sklenili novo partnerstvo z zvezo Conservatoire Méditerranéen Partagé in ustanovili skupnost posameznikov, organizacij, institucij in pridelovalcev, ki bodo pomagali pri preučevanju in ponovnem sajenju ogroženih rastlin po regiji. S projekti za varovanje in spodbujanje biotske raznovrstnosti lahko pomagamo ohraniti raznolikost rastlin in postanemo varuhi teh dragocenih zakladov, da bodo v njih lahko uživale tudi prihodnje generacije.