PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V POBARVANKI L’OCCITANE × OMY

1. SPLOŠNE DOLOČBE
 
V skladu s temi pravili organizator Stillmark d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator) prireja POBARVANKO L’OCCITANE × OMY (v nadaljevanju pobarvanka). Nagradna igra traja od 13. 1. 2020 do 31. 1. 2020. Namen pobarvanke je promocija blagovne znamke L’OCCITANE.
 
2. KDO LAHKO SODELUJE V NAGRADNI IGRI
 
Pri pobarvanki, ki poteka na spletni strani https://si.loccitane.com/omy-animation,2,2,35085,1462178.htm, lahko sodelujejo fizične osebe, ki imajo v času trajanja pobarvanke stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Osebe, mlajše od 18 let, lahko pri pobarvanki sodelujejo le ob soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. Če so dobitniki skrivne promo kode mladoletniki, starši oziroma zakoniti zastopniki pisno odobrijo prevzem skrivne promo kode. Pri pobarvanki ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju, in njihovi ožji družinski člani.
 
3. NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
 
Nakup ni pogoj za sodelovanje pri pobarvanki. Za sodelovanje zadostuje dostop do pobarvanke in barvanje ilustracij na https://si.loccitane.com/omy-animation,2,2,35085,1462178.htm.
 
Za pridobitev skrivne promo kode morajo sodelujoči pobarvati elemente ilustracij. Promo koda se skriva za nekaterimi naključno izbranimi elementi.
 
S tem ko oseba sodeluje v nagradni igri, soglaša tudi s temi Pravili in splošnimi pogoji sodelovanja.
 
Organizator si dopušča pravico, da iz pobarvanke izloči vse sodelujoče, ki so po mnenju organizatorja žaljivi, nadležni, grozeči, zavajajoči, nespodobni ali prostaški, ki na kakršenkoli način kršijo pravice drugih uporabnikov, skrbnika ali znamke kot pravne osebe, so klevetniški, širijo sovražni govor v zvezi z rasno, spolno, versko, politično ali narodno pripadnostjo oziroma kakorkoli drugače žalijo določeno skupino ljudi, objavljajo nagovor komercialne narave, ki ni v skladu z znamko, ali nagovarjajo k dajanju donacij/prostovoljnih prispevkov.
 
4. NAGRADNI SKLAD IN PODELITEV NAGRAD
 
Nagrada: promo koda v vrednosti 10 €, ki jo lahko sodelujoči unovči ob nakupu nad 40 €. Promo koda je veljavna na spletni strani www.loccitane.si oziroma v fizičnih trgovinah L’Occitane v Sloveniji. Popusti, akcije in darila se izključujejo. Popusti in druge ugodnosti se ne seštevajo. Ponudba je odvisna od zalog.
 
Nagrade niso zamenljive za denarno protivrednost ali za druge izdelke. Organizator si pridržuje pravico, da katero koli nagrado zamenja z drugo nagrado enake vrednosti in primerljivih lastnosti, ne glede na razlog za zamenjavo, ne da bi to povzročilo kakršno koli obveznost.
 
Sodelujoči bo obveščen o prejemu nagrade, ko zaključi barvanje enega od zmagovalnih elementov. Promo kodo lahko unovči na spletni strani www.loccitane.si tako, da kodo pred zaključkom nakupa vpiše v za to predvideno polje, oziroma v fizičnih trgovinah L’Occitane v Sloveniji tako, da kodo pove pri blagajni pred zaključkom nakupa.
 
Promo koda velja od 13. 1. 2020 do 9. 2. 2020.
 
Organizator ne odgovarja za morebitne izgubljene ali poškodovane pošiljke. Šteje se, da je nagrada izročena nagrajencu, ko jo organizator odpošlje na naslov, ki ga je navedel nagrajenec. Organizator ne odgovarja za njeno dejansko dostavo. V primeru, da nagrajencu ni mogoče vročiti nagrade oziroma je ta vrnjena organizatorju, se šteje, da je nagrajenec zavrnil nagrado.
 
Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:
- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,
- se pojavi dvom o istovetnosti podatkov (lažni profil),
- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji pobarvanke.
 
 
5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
 
Pri pobarvanki ne bodo zbrani nobeni osebni podatki.
 
6. KONČNE DOLOČBE IN ODGOVORNOST ORGANIZATORJA
 
Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravil ali prekinitve veljavnosti pobarvanke, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.loccitane.si, Facebook strani L’OCCITANE Slovenija in Instagram profilu @loccitane_si.
 
Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:
- nedelovanje in posledice nedelovanja internetne povezave, spletne strani www.loccitane.si, aplikacij Facebook, Instagram in Twitter, ne glede na razloge,
- nedelovanje strojne ali programske opreme,
- vsakršne posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja pri pobarvanki,
- vsakršne posledice ob koriščenju promo kode.
 
Vsak sodelujoči mora poskrbeti za varnost svojih podatkov na spletu ter varnost računalnika in telefona, ki ju uporablja za dostop do spleta. Vsakršna uporaba spletne strani in sodelovanja pri pobarvanki je na lastno odgovornost sodelujočega.
 
Pravila pobarvanke so dostopna na spletni strani www.loccitane.si. Za dodatne informacije lahko pišete na info@loccitane.si.
 
Ljubljana, 13. 1. 2020